Omvärldsbevakning november 2019

Nyheter Sveriges skolchefer november 2019 – klicka här för att ladda ned Word-dokument.

Nyhetsbrevet har följande rubriker:

Regeringen: Läromedel och skolbibliotek ska utredas
Regeringen: Ökade möjligheter att stänga skolor ska utredas
Regeringen: Automatisk rättning av nationella prov ska minska lärarnas arbetsbörda
Regeringen: Fritidshemmet ska inkluderas i Samverkan för bästa skola
Regeringen: Läromedel och skolbibliotek ska utredas
Regeringen: Ökade möjligheter att stänga skolor ska utredas
Regeringen: Automatisk rättning av nationella prov ska minska lärarnas arbetsbörda
Regeringen: Fritidshemmet ska inkluderas i Samverkan för bästa skola
Regeringen: Läromedel och skolbibliotek ska utredas
Regeringen: Ökade möjligheter att stänga skolor ska utredas
Regeringen: Automatisk rättning av nationella prov ska minska lärarnas arbetsbörda
Regeringen: Fritidshemmet ska inkluderas i Samverkan för bästa skola