Programmet är klart, Skolchefskonferensen 25-26 maj 2020

Nu är äntligen programmet klart inför Skolchefskonferensen i maj.

Programmet hittar du här.

Bland föreläsarna kan nämnas: Anna Ekström, Mats Gerdau, Per Molander och Anette Wickström.

Innehållet sammanfattas i överskriften “Tema: Vart är vi på väg?” med underrubrikerna:

  • Skolchefens uppdrag och statliga utredningar.
  • Skolans prioriteringar i en tuff ekonomisk miljö.
  • Skolchefens förväntade kompetens idag och i framtiden.
  • Skolchefen och Skolchefsföreningens fortsatta roll och status.

Anmälan gör du till: skolchefsforeningen@gmail.com

Vi behöver följande information: deltagarens namn, fakturaadress inklusive referensnummer samt behov av specialkost.

Välkommen med din anmälan!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *