skolchefsföreningen

Remisser

Regeringens remisser finns här: www.regeringen.se

  • sök remisser
  • kryssa i vid ditt intresseområde

Skolchefsföreningens yttrande på Förslag till Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. (U2021/03373)

Skolchefsföreningens yttrande på Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering  (SOU 2020:33).

Här finner du Skolchefsföreningens frivilliga remissvar på En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28)

Här finner du Skolchefsföreningens yttrande över “Samling för skolan” (SOU 2017:35)

.