skolchefsföreningen

Remisser

Regeringens remisser finns här: www.regeringen.se

  • sök remisser
  • kryssa i vid ditt intresseområde

Synpunkter på regeringens uppdrag till skolmyndigheterna om insatser för ökad kvalitet och likvärdighet från föreningen Sveriges skolchefer, publicerad 2022-05-31

Skolchefsföreningens yttrandeFörslag till Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. (U2021/03373), publicerat 2021-10-27

Skolchefsföreningens yttrandeGemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering  (SOU 2020:33), publicerat 2020-11-16

Här finner du Skolchefsföreningens frivilliga remissvarEn mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28), publicerat 2020-11-01

Skolchefsföreningens yttrande över “Samling för skolan” (SOU 2017:35), publicerat 2017-08-30

.