skolchefsföreningen

Remisser och debattartiklar

Regeringens remisser finns här: www.regeringen.se

  • sök remisser
  • kryssa i vid ditt intresseområde

Föreningen Sveriges skolchefers debattartikel i Dagens Samhälle (länk till tidningen) och länk till sida på vår webb.

Synpunkter på regeringens uppdrag till skolmyndigheterna om insatser för ökad kvalitet och likvärdighet från föreningen Sveriges skolchefer, publicerad 2022-05-31

Skolchefsföreningens yttrandeFörslag till Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. (U2021/03373), publicerat 2021-10-27

Skolchefsföreningens yttrandeGemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering  (SOU 2020:33), publicerat 2020-11-16

Här finner du Skolchefsföreningens frivilliga remissvarEn mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28), publicerat 2020-11-01

Skolchefsföreningens yttrande över “Samling för skolan” (SOU 2017:35), publicerat 2017-08-30

Här finns tre PM om skolchefen och uppdraget av Göran Isberg (ordförande 2013-2023):
Sept 2021 Förvaltningschefs-tillika skolchefsbefattningen i utvecklingsbelysning
Maj  2022 Inriktning på förädling av skolchefskapet
Nov 2022 Skolchefen ansvar och uppdrag