Save the date – Skolchefsföreningens konferens 25-26 maj, 2020

Temat på årets konferens är “Vart är vi på väg

Preliminära tider och spår:

25 maj – start 10.45 och slut cirka 17.00 och därefter gemensam middag för de som har möjlighet

26 maj – start 8.00 och slut 13.00

Spår 1  Skolchefen och statliga utredningar
Spår 2. Skolans prioriteringar i en tuff ekonomisk miljö
Spår 3  Skolchefers kompetens idag och i framtiden
Spår 4  Skolchefsföreningens fortsatta roll

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *