Skolchefens 5 yrkesroller

Välkommen till Skolchefsboken​

Inom fem områden beskriver vi, problematiserar och synliggör skolchefens yrkesroll. Inom de olika områdena ges också uppslag på hur skolchefen kan agera. Bidragen i form av texter och intervjuer har skapats av personer med erfarenheter som är användbara för skolchefen.