2. Skolchefen som administratör

Under Skolchefen som administratör redovisar Stephan Rapp hur skolchefen kan agera vid överklagande av beslut och hur skolchefen kan förhålla sig till fristående skolor i kommunen.

Stephan Rapp behandlar i ett bidrag under den tredje huvudrubriken Skolchefen som organisatör vilka krav som lagarna ställer på den inre organiseringen av skolorna och som skolchefen behöver behärska.

Pedagogikforskaren Mats Ekholm, som bland annat varit ledare för skolledarutbildningen och för Skolverket, diskuterar i två andra bidrag hur skolchefen kan leda verksamheten så att den vet om sin egen verkanskraft och hur den kan anknyta till andra aktörer för att stämma av den egna kvaliteten.

Skolutvecklingsforskaren och rektorsutbildaren Björn Sandström har under denna huvudrubrik bidragit med tankegångar om hur skolchefen kan få till ett systematiserat arbete i kommunen för att få till nödvändiga förbättringar.

Innehåll: