4. Skolchefen som ledare av pedagogisk verksamhet

Under Skolchefen som ledare av pedagogisk verksamhet återkommer Mats Ekholm med ytterligare tre bidrag. Ett behandlar uppläggningen av lärarnas kompetensutveckling så att denna kan tjäna förbättringen av skolorna, ett annat om hur man inom kommunen kan ta fram bra underlag för diskussioner om vardagens didaktik utan stora kostnader och i ett tredje bidrag pekar han på hur skolchefen kan agera för att aktivt bidra till ett öppet arbetsklimat i kommunens skolor.

Leif Åhlander, som verkat inom skolutvecklingsområdet på förvaltningsnivå i flera kommuner, diskuterar om hur skolchefen kan agera för att bidra till ett lärande ledarskap.

Stephan Rapp för under denna rubrik ett resonemang om vad skolchefen behöver beakta för att leva upp till kraven som ställs i skollagen på att verksamheten ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Innehåll: