Sveriges Skolchefers frivilliga remissvar på Betänkande SOU 2020:28

Länkat här finner ni Sveriges Skolchefers frivilliga remissvar på Betänkande SOU 2020:28. En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *