HNS – Högre Nationella seminariet

Högre Nationella Skolchefsseminariet är en påbyggnad på det Nationella Skolchefsprogrammet. En röd tråd under samtliga seminarietillfällen är en systematisk kunskapsspaning.

Med det menar vi att vi koncentrerar vårt gemensamma lärande till områden med aktualitet och relevans för de uppgifter våra skolor och förskolor står inför. En systematisk kunskapsspaning och reflektion baserat på data och fördjupade analyser inom området underlättar både kommunikation inom organisationen och beslutsfattande. Spaningen efter vilka områden som vi vill vidareutveckla vår kunskap inom, antingen individuellt eller i grupp, blir en central uppgift till första seminarietillfället.

Seminarierna består av aktiviteter där vi tillsammans på ett kvalificerat sätt undersöker och analyserar frågor i gränssnittet mellan forskning, politik och skolans krav på vetenskaplighet och beprövad erfarenhet.

Samtliga datum

Omgång 6 startar i september 2024 och består av följande datum:
5-6 september 2024
5-6 december 2024
12-13 mars 2025
26-27 maj 2025

Anmälan

Anmälningsblankett till HNS
Skicka den till: skolchefsforeningen@gmail.com

Vem kan söka

För att få delta i denna seminarieserie ska du tidigare ha deltagit i det Nationella Skolchefsprogrammet (NSP).

Design

Programmet är förlagt till en kursgård i Sigtuna och består av fyra tillfällen som löper över ett år. Varje tillfälle börjar kl 10 dag 1 och slutar med lunch kl 12 dag 2.

Arbetsformer

Programmets arbetsformer varieras med föreläsningar, tematiskt erfarenhetsutbyte, inslag av tillämpad karaktär såsom cases och olika workshops. I samråd med deltagarna utformas mellanliggande förberedelseuppgifter och i det sammanhanget ges förslag på läsvärd klassisk och aktuell litteratur inom området.

Konferenser

Till alla tre program erbjuds en möjlighet att gemensamt besöka någon av de stora internationella forskningskonferenserna. Det egna deltagandet i konferensen varvas med att de som deltar i konferensen via Skolchefsföreningen varje dag deltar i något seminarium eller träff där vi diskuterar dagens seminarier. Skolchefsföreningen anordnar inte resorna för deltagarna men är behjälplig på plats med information om programmet och uppföljande samtal varje dag.

Kostnad

Pris: 18.750 SEK exklusive resor, boende och mat.

Skolchefsföreningen är en ideell förening med en relativt liten målgrupp. När vi anordnar en utbildningsinsats bygger den på att vi får in ett visst antal betalande deltagare. När vi nått det målet kan vi starta utbildningen. Beslutet att starta bygger således på att de som anmäler sig också kommer.

Av dessa skäl har alla våra utbildningsinsatser en bindande anmälan. Det innebär att du, när du anmäler dig, accepterar att anmälan inte går att ta tillbaka.