NSP – Fördjupning

Det Nationella Skolchefsprogrammet bygger vidare på Introduktionsutbildningen. Programmet syftar till att stärka skolchefers (och motsvarande) kompetens att leda och utveckla skolverksamheten och ger möjlighet att utveckla långsiktigt värdefulla professionella nätverk.

De olika seminarierna tar i regel sin utgångspunkt i aktuella frågeställningar och företeelser i ett huvudmannaperspektiv. Med dessa utgångspunkter belyses skolchefsrollen ur olika perspektiv i relation till teori, policy, forskning och praktik. Under de olika kursdagarna kommer deltagarna att arbeta med olika roller i huvudmannaorganisationen, politiska intentioner och dess förhållande till andra aktörer samt arbete med skolans utveckling. Genomgående tema är huvudmannens styrning av skolan utifrån nationella styrdokument och lokala förutsättningar.

Samtliga datum

Omgång 13 startar i september 2024 och består av följande datum:
16-17 september 2024
12-13 december 2024
12-13 februari 2025
19-20 maj 2025
(observera att datumen är preliminära och kan komma att ändras)


Anmälan

Anmälningsblankett till NSP Fördjupning
Skicka den till: skolchefsforeningen@gmail.com

Vem kan söka 

Seminarieserien riktar sig till Dig som är skolchef, områdeschef, verksamhetschef eller motsvarande, oavsett huvudman, och som har kunskaper/erfarenheter som motsvarar introduktionsutbildningen.

Design

Programmet är förlagt till en kursgård i Sigtuna och består av fyra tillfällen (plus den valbara konferensen) som löper över 1-1,5 år. Varje tillfälle börjar kl 10 dag 1 och slutar med lunch kl 12 dag 2.

Arbetsformer

Programmets arbetsformer varieras med föreläsningar, tematiskt erfarenhetsutbyte, inslag av tillämpad karaktär såsom cases och olika workshops. I samråd med deltagarna utformas mellanliggande förberedelseuppgifter och i det sammanhanget ges förslag på läsvärd klassisk och aktuell litteratur inom området.

Konferenser

Till alla tre program erbjuds en möjlighet att gemensamt besöka någon av de stora internationella forskningskonferenserna. Det egna deltagandet i konferensen varvas med att de som deltar i konferensen via Skolchefsföreningen varje dag deltar i något seminarium eller träff där vi diskuterar dagens seminarier. Skolchefsföreningen anordnar inte resorna för deltagarna men är behjälplig på plats med information om programmet och uppföljande samtal varje dag.

Kostnad

Pris: 17.000 SEK exklusive resor, boende och mat

Skolchefsföreningen är en ideell förening med en relativt liten målgrupp. När vi anordnar en utbildningsinsats bygger den på att vi får in ett visst antal betalande deltagare. När vi nått det målet kan vi starta utbildningen. Beslutet att starta bygger således på att de som anmäler sig också kommer.

Av dessa skäl har alla våra utbildningsinsatser en bindande anmälan. Det innebär att du, när du anmäler dig, accepterar att anmälan inte går att ta tillbaka.