NSP – Introduktion

Introduktionsprogrammet i NSP, Nationella Skolchefsprogrammet, ger en grund att bygga vidare på. En viktig del är här att få ökad kännedom om var man kan finna kunskap. Forskningsanknytningen är därför viktig.

Här behandlas olika aspekter av skolans ”spelplan”, dvs utbildningssystemet som helhet och dess dynamik. Programmet syftar till att ge skolchefer en översiktlig kunskap för att förstå och hantera de olika krav och möjligheter som skolchefsrollen innebär i relation till den egna huvudmannen, till skolans och förskolans ledare och till samhällsmedborgarna. I programmet medverkar Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt Skolverket.

Samtliga datum

Omgång 13 startar i augusti 2024 och består av följande datum:
22-23 augusti 2024
28-29 november 2024
5-6 februari 2025
12-13 maj 2025
(observera att datumen är preliminära och kan komma att ändras)


Anmälan

Anmälningsblankett NSP introduktion
Skicka den till: skolchefsforeningen@gmail.com

Vem kan söka

Introduktionsprogrammet är specifikt riktad till nytillträdda skolchefer. Med skolchef menas chefer inom skolväsendet på högre nivå än rektor. Det kan vara förvaltningschefer, områdeschefer, skolformschefer eller motsvarande inom såväl kommunal som inom fristående verksamhet.

Design

Programmet är förlagt till en kursgård i Sigtuna och består av fyra tillfällen som löper över ett år. Varje tillfälle börjar kl 10 dag 1 och slutar med lunch kl 12 dag 2.

Arbetsformer

Programmets arbetsformer varieras med föreläsningar, tematiskt erfarenhetsutbyte, inslag av tillämpad karaktär såsom cases och olika workshops. I samråd med deltagarna utformas mellanliggande förberedelseuppgifter och i det sammanhanget ges förslag på läsvärd klassisk och aktuell litteratur inom området.

Konferenser

Till alla tre program erbjuds en möjlighet att gemensamt besöka någon av de stora internationella forskningskonferenserna. Det egna deltagandet i konferensen varvas med att de som deltar i konferensen via Skolchefsföreningen varje dag deltar i något seminarium eller träff där vi diskuterar dagens seminarier. Skolchefsföreningen anordnar inte resorna för deltagarna men är behjälplig på plats med information om programmet och uppföljande samtal varje dag.

Kostnad

Pris: 15.000 SEK exklusive resor, boende och mat.

Skolchefsföreningen är en ideell förening med en relativt liten målgrupp. När vi anordnar en utbildningsinsats bygger den på att vi får in ett visst antal betalande deltagare. När vi nått det målet kan vi starta utbildningen. Beslutet att starta bygger således på att de som anmäler sig också kommer.

Av dessa skäl har alla våra utbildningsinsatser en bindande anmälan. Det innebär att du, när du anmäler dig, accepterar att anmälan inte går att ta tillbaka.