Specialisering – Digital utveckling

Att leda och inte bli ledd

Ingen start av utbildningen är i nuläget planerad.

En nationell utbildning för skolchefer kring förskolans och skolans digitala utveckling

Nuläget, omvärlden och utvecklingen – hur ska du förstå och agera utifrån det som händer när det gäller strategier, teknik, pedagogik och forskning?

Under tre kurstillfällen om vardera 2 dagar får du möjlighet att tillsammans med andra skolchefer fördjupa dig i frågor som rör digitaliseringen av pedagogisk verksamhet genom föreläsningar, samtal och nätverkande.

Innehållet i kursen berör frågor som:

  • Ledning och ledarskap i en digital förändring
  • Organisation och regelverk
  • Digital kompetens och digitala ekosystem
  • Omvärldsspaning, trender och analys
  • Strategier på nationell och lokal nivå

Fokus ligger på att leda chefer – förskolechefer och rektorer – med tyngdpunkten på ledning och styrning av digitaliseringen och effekterna på den pedagogiska utvecklingen.

Målet är att ge underlag för visioner och strategier, och att utveckla former för utvärdering, erfarenhetsdelning och kompetensutveckling.

Länk till en tidigare inbjudan

 

___________________________________________________

Skolchefsföreningen är en ideell förening med en relativt liten målgrupp. När vi anordnar en utbildningsinsats bygger den på att vi får in ett visst antal betalande deltagare. När vi nått det målet kan vi starta utbildningen. Beslutet att starta bygger således på att de som anmäler sig också kommer.

Av dessa skäl har alla våra utbildningsinsatser en bindande anmälan. Det innebär att du, när du anmäler dig, accepterar att anmälan inte går att ta tillbaka.