Introduktion & specialisering

Utbildningar för skolchefer​

Föreningen Sveriges skolchefer erbjuder utbildningar som är särskilt inriktade mot förvaltningschef/ tillika skolchef men också andra högre chefer inom utbildningsområdet inom såväl kommunala som fristående verksamheter. Med högre chefer inom utbildningsområdet menas att man är chef över rektorer t ex verksamhetschef eller innehar annan strategisk befattning/funktion, till exempel utvecklingschef, med ett uppdrag riktad till rektorer.

Utbildningarna syftar till att ge skolchefer och högre chefer kunskap för att förstå och hantera de olika krav och möjligheter som skolchefsrollen innebär i relation till den egna huvudmannen, till skolans och förskolans ledare och till samhällsmedborgarna samt till gemensamma lärande till områden med aktualitet och relevans för de uppgifter våra verksamheter står inför.