Introduktion & specialisering

Utbildningar för skolchefer​

Skolchefsföreningen arrangerar, i samarbete med Skolverket och SKR, olika program med skilda karaktärer.
Introduktionsprogrammet är lämpligt för nya skolchefer och det är mer fast strukturerat i olika teman.
Specialisering är tematisk program. Digitalisering är en fördjupning som tar sin utgångspunkt i aktuella skolchefsfrågor.
Det högre nationella seminariet karaktäriseras av en gemensam systematisk kunskapsspaning.