Introduktion & specialisering

Utbildningar för skolchefer​

Utbildningarna syftar till att ge skolchefer och högre chefer kunskap för att förstå och hantera de olika krav och möjligheter som skolchefsrollen innebär i relation till den egna huvudmannen, till skolans och förskolans ledare och till samhällsmedborgarna samt till gemensamma lärande till områden med aktualitet och relevans för de uppgifter våra verksamheter står inför.