Verksamhet & utbildningar

Skolchefsföreningen arrangerar, i samarbete med Skolverket och SKL, olika program med skilda karaktärer. Introduktionsprogrammet är lämpligt för nya skolchefer och det är mer fast strukturerat i olika teman, specialisering är tematisk program nu Digitalisering det nationella skolchefsprogrammet är en fördjupning som tar sin utgångspunkt i aktuella skolchefsfrågor och det högre nationella seminariet karaktäriseras av en gemensam systematisk kunskapsspaning.

Verksamheten, som beslutas av årsmötet, består även av en årlig konferens. Även andra aktiviteter kan vara aktuella men skiljer sig från år till år.

NSP introduktionsutbildning

NSP specialisering – digital utveckling

NSP fördjupning

Högre Nationella Skolchefsseminariet

 

Skolchefsboken

Läs även om Skolchefsboken, här finner du texter och korta intervjuer som beskriver, problematiserar och synliggör skolchefens yrkesroll. Inom de olika områden som behandlas ges också uppslag på hur skolchefen kan agera. Bidragen har skapats av personer som gjort erfarenheter vilka kan vara användbara för skolchefen. Skolchefsboken finner du här.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *