Om oss

Föreningen Sveriges skolchefer (FSS), är fackligt och politiskt oberoende och ska tillvara skolchefers professionella intressen. Föreningen har som syfte att främja skolutveckling i allmänhet, främja skolchefers utveckling i synnerhet samt stimulera till debatt om skolans uppdrag och utveckling.

En presentation av föreningen finns här:
Skolchefsforeningen presentation 2019-20

Vad gör föreningen?

  • Verksamheten – som beslutas av årsmötet – består främst av
  • utveckling av utbildningar och utvecklingsinsatser för skolchefer
  • genomförande av seminarier, kurser, samlingar, studiebesök mm för skolchefer
  • deltagande i diskussioner/remissvar om skolväsendets utveckling
  • lyfta fram forskning om skola och skolchefer
  • samarbete med andra organisationer, offentliga verksamheter och näringsliv
  • medlemsrekrytering samt uppbyggnad och konsolidering av vår administration.

Föreningens stadgar hittar du här:
Stadgar, uppdaterade 170519

Årsmötet 2011 beslutade om en policy för Skolchefsföreningen. Det hittar du här:
policyFSSbroschyr

Du är alltid välkommen att kontakta föreningen på skolchefsforeningen@gmail.com

2 Responses to Om oss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *