Årsmöte

Årsmötet 2024  

Skolchefsföreningens årsmöte 2024 äger rum tisdagen den 31 maj, 2024, kl 12.25-13.00
Plats: Klara konferens/Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm

Anmäl till årsmötet skickas senast 1 maj till: skolchefsforeningen@gmail.com.
Medlemsmotioner som ska behandlas på årsmötet ska skickas in senast den 10 april till: skolchefsforeningen@gmail.com.

Preliminär Dagordning Årsmöte 2024
Verksamhetsberättelse 2022/2023
Ekonomisk berättelse 2023
Revisionsberättelse 2023
Valberedningens förslag
Styrelsens förslag avgifter 2025
Hedersmedlemmar
Verksamhetsplan 2024-25
Budgetförslag 2024
Förslag stadgeändringar
Förslag nya stadgar
Policy
Årsmötesprotokoll 2023


Tidigare årsmöten

Årsmötet 2023 (avser år 2022) 

Skolchefsföreningens årsmöte 2023 äger rum tisdagen den 2 juni, 2023, kl 12.00-12.30
Plats: Klara konferens/Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm

Anmäl till årsmötet skickas senast 12 maj till: skolchefsforeningen@gmail.com.
Medlemsmotioner som ska behandlas på årsmötet ska skickas in senast den 12 maj till: skolchefsforeningen@gmail.com.

Dagordning Årsmöte 2023
Verksamhetsberättelse 2021/2022
Ekonomisk berättelse 2022
Revisionsberättelse 2022
Valberedningens förslag
Styrelsens förslag avgifter 2024
Verksamhetsplan 2023-24
Budgetförslag 2023/2024
Stadgar
Förslag stadgeändringar
Policy
Årsmötesprotokoll 2022

Årsmötet 2022 (gäller 2020 och 2021)

Skolchefsföreningens årsmöte 2021 äger rum tisdagen den 17 maj, 2022, kl 08.00-08.25
Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22 i Stockholm

Anmäl till årsmötet skickas senast 26 april till: skolchefsforeningen@gmail.com.
Medlemsmotioner som ska behandlas på årsmötet ska skickas in senast den 26 april till: skolchefsforeningen@gmail.com.

Dagordning Årsmöte 2022
Verksamhetsberättelse 2019/2020 och 2020/2021
Ekonomisk berättelse 2020 och 2021
Revisionsrapport 2020 – 2021
Valberedningens förslag
Styrelsens förslag avgifter 2023
Verksamhetsplan 2021/2022
Budgetförslag 2022/2023
Stadgar (uppdaterade på årsmötet 2022)
Förslag stadgeändringar
Policy
Årsmötesprotokoll 2020/2021

Årsmötet 2019

Årsmötet 2019 genomförs i samband med vårens konferens “Tema: Skolchefens formella roll och mandat i samhällsbyggande”, den 28 maj kl 12.00-12.30 på Scandic Continental, Vasagatan 22 i Stockholm.
Motioner/förslag till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 30’e april 2019 på mail: skolchefsforeningen@gmail.com

Anmäl även ditt deltagande till ovanstående epostadress.

Dagordning Årsmöte 2019
Verksamhetsberättelse 2018/2019
Ekonomisk berättelse 2018
Revisionsrapport 2018
Valberedningens förslag
Styrelsens förslag avgifter 2019
Verksamhetsplan 2019/2020
Budgetförslag 2019/2020
Stadgar
Policy
Årsmötesprotokoll 2019

 

Årsmötet 2018

Årsmötet 2018 genomförs i samband med vårens konferens “Tema: Styrning, Skolchefens förutsättningar – möjligheter och begränsningar”, den 25 maj kl 12.00-12.30 på Scandic Continental, Vasagatan 22 i Stockholm.
Motioner/förslag till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 20’e april 2018 på mail: skolchefsforeningen@gmail.com

Anmäl även ditt deltagande till ovanstående epostadress.

Dagordning Årsmöte 2018
Verksamhetsberättelse 2017/2018
Ekonomisk berättelse 2017
Revisionsrapport 2017
Valberedningens förslag
Styrelsens förslag avgifter 2018
Verksamhetsplan 2018/2019
Budgetförslag 2018/2019
Stadgar
Policy
Årsmötesprotokoll 2018

 

Årsmötet 2017

Årsmötet 2017 genomförs i samband med vårens konferens “Skolchefsuppdraget – styrning och ledning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”, den 19 maj kl 12.00-12.30 på Scandic Continental, Vasagatan 22 i Stockholm.
Motioner/förslag till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 20’e mars 2017 på mail: skolchefsforeningen@gmail.com

Anmäl även ditt deltagande till ovanstående epostadress.

Dagordning Årsmöte 2017
Verksamhetsberättelse 2016/2017
Ekonomisk berättelse 2016
Revisionsrapport 2016
Valberednings förslag
Förslag på ändring i föreningens stadgar
Styrelsens förslag avgifter 2017

Verksamhetsplan 2017/2018
Budgetförslag 2017/2018
Stadgar
Policy
Årsmötesprotokoll 2017

 

Årsmötet 2016

Årsmötet 2016 genomförs i samband med vårens konferens “Skolutveckling för elevens skull”, den 20 maj kl 12.00-12.30 på Best Western Kom Hotel, Döbelnsgatan 17 i Stockholm.
Motioner/förslag till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 10’e mars 2016 på mail: skolchefsforeningen@gmail.com

Anmäl även ditt deltagande till ovanstående epostadress.

Dagordning 2016
Verksamhetsberättelse 2015-2016
Ekonomisk berättelse 2015
Revisionsrapport 2015
Valberednings förslag
Styrelsens förslag avgifter
Verksamhetsplan 2016-2017
Budgetförslag 2016/2017
Stadgar
Policy
Årsmötesprotokoll 2016

 

Årsmötet 2015

Årsmötet hålls 2015 i anslutning till Skolriksdagen, den 28 april kl 12.00. Anmälan till årsmötet görs med mail till skolchefsforeningen@gmail.com. Meddela om du äter lunch eller endast deltar på årsmötet.

Motioner till årsmötet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast den 10 mars 2015 på mail:skolchefsforeningen@gmail.com

Dagordning
Verksamhetsberättelse 2014-2015
Ekonomisk berättelse 2014
Revisionsrapport 2014
Valberednings förslag
Styrelsens förslag avgifter
Verksamhetsplan 2015-16
Budgetförslag 2015/2016
Stadgar
Policy
Årsmötesprotokoll 2015

 

Årsmötet 2014

Den 19/3 klockan 13-16 hålls 2014 års föreningsmöte. Det kommer att vara i SKLs lokaler i Stockholm. Lunch före mötet klockan 12.00

Innan årsmötet hålls presentationer av Per-Arne Andersson, SKL, och Erik Nilsson, Skolverket.

Anmälan till årsmötet görs med mail till skolchefsforeningen@gmail.com. Meddela om du äter lunch eller endast deltar på årsmötet. Motioner till årsmötet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast den 1 februari 2014 på mail: skolchefsforeningen@gmail.com

Dagordning
Verksamhetsberättelse 2013-2014
Ekonomisk berättelse 2013
Revisionsrapport 2013
Valberedningens förslag
Styrelsens förslag avgifter
Verksamhetsplan 2014-15
Budgetförslag 2014/2015
Stadgar
Policy
Årsmötesprotokoll 2014

Årsmöteshandlingar från 2013

Ekonomisk berättelse FSS 2012-12-31
FSS Budgetförslag 2013
VP 2013-14
Valberedningens förslag 2013b
Revisionsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2012-13
Årsmote 2013 dagordning
Årsmötesprotokoll 20130507