Skolchefskonferensen 2018, 24-25 maj i Stockholm

Nu är programmet klart! Här finns en pdf att hämta hem.

Välkommen med din anmälan!

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Skolchefsinstitutets seminarium II – inbjudan

Varmt välkommen till Skolchefsinstitutets seminarium II

Temat för detta seminarium är ”Att leda en evidensbaserad praktik” och vi ses den 30 november – 1 december 2017 på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University.

Bifogat finner du programmet och vår avsikt är att fortsätta arbeta interaktivt.

Anmälan sker via hemsidan www.skolchefsinstitutet.se

Antalet platser är begränsade och först till kvarn gäller. Anmälan är bindande. Deltagande är kostnadsfritt men om man uteblir och inte har avbokat sin plats innan den 23/11 2017 faktureras 500 kronor.

 

Vänliga hälsningar

Cecilia Bjursell, docent i företagsekonomi och föreståndare för ENCELL (Nationellt centrum för vuxnas lärande) och Skolchefsinstitutet

Göran Isberg, ordförande i Föreningen för Sveriges skolchefer samt utbildningsdirektör i Jönköpings kommun

Stephan Rapp, vd och akademisk ledare vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University

Margareta Serder, vetenskaplig ledare FOU skola, Kommunförbundet Skåne

Posted in Utbildning | Leave a comment

Anmälan öppen inför nya utbildningar!

Nu har vi börjat bjuda in till Introduktionsutbildningen omgång 7, NSP fördjupning omgång 9 samt Högre Nationella Skolchefsseminariet omgång 2.

Här finns mer information om utbildningarna:

Intro omgång 7   –  FULLBOKAD

NSP fördjupning omgång 9   –   FULLBOKAD

Högre Nationella Skolchefsseminariet omgång 2

 

Välkommen med din anmälan!

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Skolchefsföreningens yttrande över “Samling för skolan” (SOU 2017:35)

Bifogat är Skolchefsföreningens yttrande över “Samling för skolan” som nu skickas till Utbildningsdepartementet.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nytt datum på Skolchefskonferensen 2018

På grund av svårigheter att hitta en lokal så har vi preliminärt bestämt att flytta Skolchefskonferensen 2018 till den 24-25 maj. Definitivt besked kommer inom kort.

Väl mött!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Skolans ledarkonvent 2017

Den 21-22 november 2017 är Skolchefsföreningen med och anordnar Skolans ledarkonvent, mer information om programmet finns på vår hemsida eller på
http://www.skolansledarkonvent.se/

Anmäl dig här:
http://www.skolporten.se/kompetensutveckling/arrangemang/?objectID=399585
(glöm ej skolchefsföreningens rabattkod som är “Skolchef”)

Välkomna!

Posted in Uncategorized, Utbildning | Leave a comment

Ny länk på FOU-sidan – Lärglädjens möjligheter i styrkekedjan

Maria Emanuelssons studie om skolchefers upplevelser av ledarskap i en skolorganisation finns nu att läsa här (i första delen längst ner).

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

På gång under hösten 2017 och våren 2018 hos Skolchefsföreningen

Den 21-22 november 2017 är Skolchefsföreningen med och anordnar Skolans ledarkonvent, mer information om programmet finns på vår hemsida eller på
http://www.skolansledarkonvent.se/

Anmäl dig här:
http://www.skolporten.se/kompetensutveckling/arrangemang/?objectID=399585
(glöm ej skolchefsföreningens rabattkod som är “Skolchef”)

Under hösten startar även NSP IT omgång 3 som har rubriken “Att leda och inte bli ledd”. Mer information finns här:

http://skolchef.se/ny-omgang-utbildning-skolchefer-kring-forskolans-och-skolans-digitala-utveckling/

Sista anmälningsdatum är den 15 augusti men vi tar förstås emot anmälningar så länge vi har platser.

Under hösten kommer vi att skicka ut inbjudningar till nästa omgång av våra olika utbildningar.

Följande utbildningar startar tidigt nästa år:
– NSP Intro omgång 7 startar i januari 2018
– NSP fördjupning omgång 9 startar i januari 2018
– Vidareutbildningen HNS omgång 2 startar i februari 2018

Nästa år ordnar vi för tredje året i rad Skolchefskonferensen, programmet är inte klart än men boka gärna upp datumen 17-18 maj 2018 i Stockholm.  Mer information kommer troligen vid årsskiftet.

 

Trevlig sommar !
och så ses vi nästa läsår
Styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ny omgång – Utbildning för skolchefer kring förskolans och skolans digitala utveckling

En nationell utbildning för skolchefer kring förskolans och skolans digitala utveckling – Att leda och inte bli ledd

Hur ser vi på vår verksamhet idag och hur ska vi förstå och agera kring det som händer, vad behöver vi göra och hur ser utmaningarna ut?

Under tre kurstillfällen om vardera 2 dagar dag får du möjlighet att fördjupa dig i frågor som rör digitaliseringen av skolan genom föreläsningar, diskussion och nätverkande med andra skolchefer i den nya omgången av skolchefer kring förskolans och skolans digitala utveckling.

Mer information i nedanstående dokument.

Vidarebefordra gärna informationen till andra som kan vara intresserade.

Anmälan görs via epost till skolchefsforeningen@gmail.com, snarast möjligt men senast 1 augusti 2017.

Det är först till kvarn gäller, vi har 25 platser. Din anmälan är bindande så snart den är återbekräftad av föreningen via epost.

För frågor kring innehållet kontakta Mats Östling, kontaktuppgifter i nedanstående pdf.

NSP-IT3_Utbildning skolchefer 2017 inbjudan

 

Bakgrund

Oavsett om vi anser att det har gått fort eller inte när vi betraktar den digitala utvecklingen inom förskola och skola under de senaste 20 åren så har utvecklingen nu tagit ny fart. Med robotar och programmering, nya digitala enheter, allt fler digitala läromedel och andra resurser, förändringar i kursplaner och förslag till en nationell it-strategi för förskolan och skolan finns det ett ökande intresse och engagemang bland myndigheter, organisationer och leverantörer. När trender tar fart finns det all anledning att fundera över vart vi är på väg, vems agenda som styr och vilka intressen som gör sig gällande. Inte minst när det gäller kostnader och ekonomi är vägvalen betydelsefulla.

Digitaliseringen av pedagogisk verksamhet är komplex och mångfacetterad och förtjänar eftertanke och reflektion. Enkla svar på komplexa frågor är ofta en dålig kombination. Långsiktighet och hållbarhet kan kännas svårt att uppnå när teknik och användning förändras i snabb takt, men är en förutsättning för framgång. Många kommuner som var tidigt ute är nu inne i en process som innebär ett omtag och en ny inriktning, andra står i startgroparna för satsningar och införande. Alla står dock inför samma frågeställning – vart är vi på väg?

Att leda och inte bli ledd är ledordet för denna utbildning – vad behöver en skolchef känna till för att kunna handla, vilka frågor dyker upp när det gäller att leda andra som leder pedagoger i ett digitaliseringsarbete, hur ska organisationen utvecklas och vad kan vi se i spåkulan?

Kombinationen med kunniga föreläsare, nätverkande och erfarenhetsdelning ger en bra grund för det egna arbetet med strategier för digitaliseringen.

Skolchefer har en nyckelroll i digitaliseringen, men har inte alltid det stöd eller den arena som frågan förtjänar. Det är skälet till att föreningen Sveriges skolchefer satsar på en särskild utbildning för just skolchefer – att leda en digital förändringsresa ställer krav men ger också nya möjligheter.

Posted in Utbildning | Leave a comment

Nyhetsbrev nr 1, 2017

Så här strax innan våren är igång vill föreningen informera om några aktiviteter under året.
Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss i styrelsen!
Adresser hittar du här.

Med vänlig hälsning och önskan om en skön vår

Styrelsen genom
Göran Isberg, ordförande

_______________________________________________________

1. Skolchefsföreningens årskonferens i maj 2017

Tid
: 18-19 maj 2017
Plats: Stockholm, Scandic Continental på Vasagatan 22
Pris: 2.500:- för medlemmar och 3.000:- för icke medlemmar (inklusive moms och exklusive boende).
Du är välkommen att bli medlem och får direkt rabatten.
Fokus: Skolchefsuppdraget – styrning och ledning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
All övrig information finns i programmet som du hittar här.
Anmälan: Anmäl dig med ett mail till skolchefsforeningen@gmail.com
Meddela följande:
Ditt namn, ditt val av seminarium dag 1 kl. 16.15, fakturaadress inklusive referens samt om du planerar att boka boende på hotellet. Bokar boendet gör du direkt till hotellet.
Välkommen med din anmälan!

2. Årsmöte 2017

Årsmötet 2017 genomförs i samband med vårens konferens “Skolchefsuppdraget – styrning och ledning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”, den 19 maj kl 12.00-12.30 på Scandic Continental, Vasagatan 22 i Stockholm.

Motioner/förslag till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 20:e mars 2017 på mail: skolchefsforeningen@gmail.com.

Alla underlag och handlingar till årsmötet finns (kommer att finnas) på här.

3. Utbildningar

Just nu pågår tre olika utbildningar i Skolchefsföreningens regi.

Det är Introduktionsutbildningens sjätte omgång (NSP-Intro), Nationella Skolchefsprogrammets åttonde omgång av fördjupning (NSP-fördjupning) samt Högre nationella skolchefsseminariets första omgång (HNS).

HNS är en helt ny utbildning som vänder sig till mer erfarna skolchefer som tidigare har gått fördjupningsprogrammet hos Skolchefsföreningen.

Vidare pågår också planer på omgång tre av NSP specialisering och IT. NSP-IT planeras starta någon gång under hösten 2017

Sammanlagt deltar 75 personer på utbildning via Skolchefsföreningen detta år.
Planerna ligger även inför 2018 med start av samtliga av ovanstående utbildningar under året.

Mer information om utbildningar här.

Posted in Nyhetsbrev | Leave a comment