Nyheter

Omvärldsbevakning februari 2022

Dokument att ladda ned Omvärldsbevakning i Word-format från Nyheter Sveriges skolchefer februari 22. samt som Nyheter februari 2022   Regeringen: Ändrade regler kring skolval I…

Omvärldsbevakning december 2021 – januari 2022

Dokument att ladda ned Omvärldsbevakning i Word-format från december 2021-januari 2022. samt som Powerpoint-presentation Regeringen: Arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering av gymnasieutbildningar   …

Omvärldsbevakning oktober 2021

Dokument att ladda ned Omvärldsbevakning i Word-format från oktober 2021. samt som Powerpoint-presentation   Regeringen: Ny utredning om offentlighetsprincipen och   informationen inom skolområdet Regeringen har…

Vår policy för integritet och cookies

Webbplatsen skolchef.se ägs och utges av Föreningen Sveriges Skolchefer. Organisationsnummer: 826002-2655 Föreningen publicerar även digitala nyhetsbrev med samma målgrupp och inriktning som Skolchef.se Föreningen har…

Kalendarium för skolchefer

Här uppdaterar vi löpande med nya event i kronologisk ordning men sparar även tidigare event. Planerat för under 2023 Ny Skolchefskonferens i Stockholm, datum 1-2…

Verktygslåda: En rektors första hundra dagar

Verktygslåda: En rektors första hundra dagar

Nu finns ett operativt stödmaterial för nya skolledare, i form av en digital verktygslåda. Föreningen Sveriges skolchefer har tagit fram verktygslådan i samarbete med SKR,…

Ny lag om skolchef

Från och med 2019 gäller nya bestämmelser om att varje huvudman ska utse en skolchef. ”Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med…

Debattartikel på Dagens samhälle idag

Föreningens styrelse har formulerat ett inlägg till samtalet och debatten om vad som kommer att krävas för att möta den förestående lärarbristen. Läs artikeln här: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/fokus-pa-undervisningen-kan-hejda-lararbristen-23404